פתיחת תפריט ניידים

תכנון שבילי אופניים

החברה הכלכלית מצוייה בעיצומו של תהליך תכנוני של שבילי אופניים להגברת הנגישות של מוסדות החינוך בעיר - תיכון מקיף וחטיבות הביניים.
שבילי האופניים יבוצעו בכל הנראה ברחוב יצחק שדה, רחוב הרצל ורחוב רמז.
התואי הסופי ייקבע בהתאם לאילוצים הקיימים בשטח כגון חתך הרחובות, רוחב המדרכות והכבישים בתוואי ובדגש על תוואי המזמין את כמות התושבים הרבה ביותר האפשרית לשימוש מוגבר באופניים. ועל כן התוואי הסופי ייקבע בתהליך התייעצות מול התושבים.
צפי סיום התכנון – 09/2019