פתיחת תפריט ניידים

פיתוח מתחם השלושה

אנו שמחים להודיע על תחילת ביצוע העבודות במתחם השלושה.
לאחר תהליך משפטי ארוך ותכנון מורכב של למעלה משנתיים החברה הכלכלית החלה בימים אלו לבצע את עבודות הפיתוח – שלב א' של מתחם השלושה.
המתחם תחום בין רחוב ויצמן במערב ועד רחוב מוהליבר במזרח ובין רחוב כצנלסון בצפון ועד רחוב אברהם גירון בדרום.
העבודות כוללות הקמת ושדרוג מדרכות, כבישים, חניות, גינון עירוני, גינות ציבוריות וגני משחקים ואת התשתיות התת קרקעיות הבאות:
  • ניקוז מי נגר עילי
  • הנחת קווי תקשורת
  • הנחתת קווי חשמל לתאורת הרחוב
  • הקמת קווי השקייה לגינון עירוני
  • הנחתת קווי בזק
  • הנחתת קווי חברת החשמל
  • שדרוג קווי מים וביוב (בביצוע תאגיד מי-אונו)
שלביות הביצוע מפורטת בנספח המצורף.
שלב א' - פריצת המקטע שבין כיכר הכניסה לעיר ברחוב ויצמן, לרחוב שבזי. סטטוס: בביצוע.
שלב ב' - פיתוח המקטע שבין רחוב שבזי דרך רחוב אברהם גירון ועד לחיבור לתשתית הניקוז העירונית בכביש                        461. סטטוס: יבוצע בגמר  שלב א'
שלב ג' - פיתוח רחוב שבזי, במקטע שבין רחוב מוהליבר לרחוב העצמאות. – סטטוס: יבוצע בגמר שלב ב'.
שלב ד' - פיתוח המקטע הצפוני(כמפורט בתשריט שלביות המתחם) . סטטוס: בתכנון סופי.
 *הביצוע עשוי להשתנות בהתאם לצרכי העירייה ולמצב בשטח.
 
אומדן לביצוע הפרוייקט בכללותו – למעלה מ- 35 מיליוני שקלים (אומדן סופי יעודכן בגמר תכנון הפרוייקט).
 
ניהול פרוייקט –         קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ.
אדריכלות נוף -          עומר ינוביץ.
תכנון ניקוז ותנועה -  חסון ירושלמי מהנדסים יועצים בע"מ.
תכנון חשמל -            טיקטין ניהול חשמל בע"מ.
 
 
תמונות: