פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

2018 / 1 - מכרז להקמת סככות קירוי למגרשי ספורט לרבות תכנון והקמה של מערכות פוטו-וולטאיות

תאריך אחרון להגשה: 15/07/2018
קבצים קשורים:
מכרז להקמת סככות קירוי למגרשי ספורט לרבות תכנון והקמה של מערכות פוטו-וולטאיות מכרז פומבי מספר 2018 / 1
File:PDF file icon.svg
כתב כמויות מכרז פומבי מספר 2018 / 1
File:PDF file icon.svg