פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

2013 / 11 - אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מדחני חניה

תאריך אחרון להגשה: 17/03/2013
קבצים קשורים:
מסמכי המכרז
File:PDF file icon.svg
נוסח מודעת מכרז
File:PDF file icon.svg