פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

2013 / 09 - מכרז קאנטרי קלאב – הודעה על ביטול מכרז

קבצים קשורים:
החברה הכלכלית לפיתוח יהוד מונסון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על ביטול מכרז מס' 09/13 לתכנון, להקמה ולהפעלה של מרכז ספורט ונופש.
נכון למועד זה אין בכוונת החברה לפרסם מכרז אחר, וככל שיוחלט אחרת, תפורסם הודעה על המכרז האחר בעיתונות.
הנכם מוזמנים לעקוב אחר הפרסום בעיתונות ולפעול בהתאם.