פתיחת תפריט ניידים

מכרזים

"החברה הכלכלית לפיתוח יהוד (1996) בע"מ מתכבדת להודיע כי ביום 27.10.19 בשעה 14:00 יתקיים הליך של פתיחת תיבת המכרזים לצורך רישום ההצעות והמסמכים שהוגשו למכרז 1/2019 "לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ומתן אחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג לד ( LED) בעיר יהוד – מונוסון לטובת פרויקט להתייעלות אנרגטית וכן לשדרוג תשתיות של מתקני תאורה קיימים". בחדר הישיבות של החברה בכתובת: רח' זאב וינהויז 10 יהוד .
כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים כאמור.
          שמואל רוטמן
יו"ר ועדת המכרזים