פתיחת תפריט ניידים

חופש המידע

לקבלת קישור לטופס מקוון- חופש המידע יש ללחוץ כאן
ניתן להפנות ישירות שאלות אל הממונה על יישום החוק, בדוא"ל: shirli@kal-yehud.co.il